Ghost Win10 Cho Trâu

#20180326-72
Liên hệ

win10 1709 đa cấu hình (chống update win)

- fix dag

- ram ảo 16g

- driver vga trâu đỏ có sẵn ở desktop

- tắt firewall

- tắt chế độ ngủ đông

- chống update win

link down: https://www.fshare.vn/file/VQTMCMU6WT3P