Mainboard + Chip 08 PCI express

#20170926-34
2.200.000 ₫
Thêm vào giỏ

Mainboard Bitcoin 8 PCI express, chip laptop.