Mainbord H81 6 PCI

#20170829-10
1.500.000 ₫
Thêm vào giỏ

Mainboard chuyên cày Bitcoin. 6 PCI ex.